About

English:

Who am I? I am a Dutch born lioness, living in Davis, California since October 4 (World Animal Day) 2011. I graduated from the University of Applied Sciences in 1990 (German/Dutch, secondary school teaching qualification) and with honors from Utrecht University in 1993 (Master German Language and Literature). I am interested in travel and languages, vegan food and lifestyle, birds and cycling (which I do a lot) and the “para”normal. However, I don’t believe there is anything “para” in this world or the hereafter, I think everything falls within the existing physic and universal laws, which doesn’t mean life bears no magic to it!

Sprouting from my own out-of-body experiences, about which I published four books in The Netherlands, I developed a natural interest in these and related subjects and maybe “preordained” rolled in the skeptic world, which I definitely prefer over the pseudo scientific (if even that) world of baseless claims.


Dutch:

Wie ben ik? Ik ben een in Nederland geboren leeuwin en ik emigreerde op 4 oktober 2011, op Dierendag, naar Davis, Californië. Ik studeerde aan de Hogeschool Utrecht en behaalde daar in 1990 mijn tweedegraads lesbevoegdheid in de vakken Duits en Nederlands. Voorts behaalde ik in 1993 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht mijn doctoraal Duitse Taal en Letterkunde cum laude. Ik ben erg geïnteresseerd in reizen en talen, veganistische voeding en leefstijl, vogels en fietsen (en dat doe ik veel) en het ‘para’normale. Echter geloof ik niet dat er zoiets als paranormaal bestaat. Ik denk dat alles binnen de bestaande natuur- en kosmische wetten valt. Echter, dat wil zeggen dat er geen magie bestaat!

Vanuit mijn eigen uittredingservaringen (astraal), waarover ik een vier boeken publiceerde, ontwikkelde zich een natuurlijke interesse in deze en verwante fenomenen. Op een eveneens natuurlijke wijze ontwikkelde ik me meer richting het skepticisme, hoewel dat skeptische element altijd al in me aanwezig was. Misschien was het ook wel “voorbestemd”. Deze skeptische inslag prefereer ik boven het vage wereldje van ongegronde geloofssystemen.

Homepage of

%d bloggers like this: