Die Meisterleistung, Lion Hearts & Parameter Special

The Masterstroke – Lion Hearts & Parameter Special

De Meesterzet, Leeuwenharten & Parameter Special

Darkwood – De Noodstop

Originally posted on Parameter:
Dit blog is ook verschenen op Lion Hearts en Leeuwenharten. Soms schrijf je een blog niet voor je plezier, maar omdat het moet. Om het duister te verjagen. Van de Kosmos, with Love. Na Rob Nanninga‘s overlijden begon ik te denken: is er nog een soulmate…

Darkwood – The Emergency Stop

Originally posted on Parameter:
This blog is also published on Lion Hearts and Leeuwenharten Sometimes you don’t write a blog for fun, but because you have to. To chase the darkness away. From the Cosmos, with Love. After Rob Nanninga‘s death I started to think: is there still a soul…

Darkwood – Der Nothalt

Originally posted on Parameter:
Dieser Blog ist auch auf Lion Hearts und Leeuwenharten erschienen. Manchmal schreibt man einen Blog nicht zum Spaß, sondern weil man muss. Um die Dunkelheit zu vertreiben. Aus dem Kosmos, mit Liebe. Nach Rob Nanningas Tod fing ich an zu überlegen: Gibt es noch einen Seelenverwandten…

The Skeptical Sadness

Het Skeptische Verdriet

Wanderjahre (journeyman years) – Lion Hearts IX

Originally posted on Lion Hearts:
Studio Portrait by Mayumi Acosta Photography * Wanderjahre: Journeyman years, after successfully completing the training, a time to go out into the world and gain life experience. Then follows the Master test. Content 2021Lion 10!GalleryAviator in town, Darkwood, Henryk VogelA tribute to the Night Witches,…

Wanderjahre (zwerfjaren) – Leeuwenharten IX

Originally posted on Leeuwenharten:
Studio Portrait by Mayumi Acosta Photography * Wanderjahre = zwerfjaren. Na het succesvol voltooien van de opleiding een tijd om de wereld in te trekken en levenservaring op te doen. Daarna volgt de Meestertoets. Inhoud 2021Leeuw 10!GalerijVliegenier in de stad, Darkwood, Henryk VogelEerbetoon aan de Nachtheksen,…

Patrick Lee Archibald (PLA) 23 juli, 1961 ~ 5 januari, 2021 (59), een engel is… een Engel geworden.

Over het overgaan van Patrick Lee Archibald, een Fiets, Aarde en Tech revolutionair en vriend . 23 juli, 1961 ~ 5 januari , 2021 (59)

Patrick Lee Archibald (PLA) July 23, 1961 ~ January 5, 2021 (age 59), Angel has become…angel

About the passing of Patrick Lee Archibald, a Cycling, Earth and Tech revolutionary and friend. JULY 23, 1961 ~ JANUARY 5, 2021 (AGE 59)

Download Lion Hearts as blog book!

The Lion hearts blogs are long blogs, especially Part IV and Part V are sturdy bites (each good for around 16,000 words), and together they form one whole. That is why I have merged part I-VIII into one .pdf file. Admittedly, it is the avant-garde of a real publishers edition,

Download Leeuwenharten als blogboek!

De Leeuwenharten blogs zijn lange blogs, vooral deel IV en deel V zijn stevige bites (elk goed voor zo’n 16000 woorden), en samen vormen ze één geheel. Daarom heb ik deel I-VIII samengevoegd in één .pdf file. Toegegeven, het is de avant-garde van een echte uitgevers-editie, maar toch presenteer ik

LION HEARTS / LEEUWENHARTEN

Added on: 02/07/2017 09:02 pm Dear visitor, please note that all my blogs about Rob Nanninga are published on Lion Hearts WordPress. *** NOW FULLY AVAILABLE IN DUTCH TOO: LEEUWENHARTEN! *** I am considering to publish this as a book in future (and so, yes, I expect to write some more

Free download/reading of my children’s book, “Through Heaven”/”Door De Hemel”

Hi ya’all. My precious children’s book “Through Heaven” – Dutch “Door De Hemel” – has been lying on the virtual bookshelf for way too long. For people who don’t know its history, let me recap in short. It was planned as a hardcover and full-color paper book, but when two investing parties

Website Powered by WordPress.com.