Tag: Leeuwenharten

Wanderjahre (journeyman years) – Lion Hearts IX

Originally posted on Lion Hearts:
Studio Portrait by Mayumi Acosta Photography * Wanderjahre: Journeyman years, after successfully completing the training, a time to go out into the world and gain life experience. Then follows the Master test. Content 2021Lion 10!GalleryAviator in town, Darkwood, Henryk VogelA tribute to the Night Witches,…

Wanderjahre (zwerfjaren) – Leeuwenharten IX

Originally posted on Leeuwenharten:
Studio Portrait by Mayumi Acosta Photography * Wanderjahre = zwerfjaren. Na het succesvol voltooien van de opleiding een tijd om de wereld in te trekken en levenservaring op te doen. Daarna volgt de Meestertoets. Inhoud 2021Leeuw 10!GalerijVliegenier in de stad, Darkwood, Henryk VogelEerbetoon aan de Nachtheksen,…

Download Lion Hearts as blog book!

The Lion hearts blogs are long blogs, especially Part IV and Part V are sturdy bites (each good for around 16,000 words), and together they form one whole. That is why I have merged part I-VIII into one .pdf file. Admittedly, it is the avant-garde of a real publishers edition,

Download Leeuwenharten als blogboek!

De Leeuwenharten blogs zijn lange blogs, vooral deel IV en deel V zijn stevige bites (elk goed voor zo’n 16000 woorden), en samen vormen ze één geheel. Daarom heb ik deel I-VIII samengevoegd in één .pdf file. Toegegeven, het is de avant-garde van een echte uitgevers-editie, maar toch presenteer ik

Website Powered by WordPress.com.