Tag Archives: Joran van der Sloot

Joran van der Sloot, cornered again, coronavirus!

Parameter

As loyal visitors to my website know, I have been working on the Hoeven “spiritual medium” Robbert van den Broeke case (born 1980) since 2005. Maybe you remember the Genverbrander case? Right, that was the blunder of the “medium” from Hoeven and “Genverbrander” even made it to Dutch Word of the Year 2005. In 2012 Stan Pluijmen (born 1989) joined this story. Pluijmen was for a long time the best friend of Van den Broeke, but also of Joran van der Sloot (born 1987). Stan Pluijmen has told me this year, 2020, that he broke up with both Van den Broeke and Van der Sloot, which of course does not mean that no new things will be added.

And it shows, now that according to international reports Van der Sloot has contracted the dreaded coronavirus under the extremely unsanitary conditions in the prison in Peru. Stan Pluijmen has given…

View original post 563 more words

Joran van der Sloot, opnieuw in het nauw, coronavirus!

Parameter

Zoals trouwe bezoekers van deze website weten, ben ik al sinds 2005 met de zaak van het Hoevense “medium” Robbert van den Broeke (geboren 1980) in de weer. Misschien herinnert u zich nog de Genverbrander zaak? Juist, dat was de blunder van het “medium” uit Hoeven en “Genverbrander” werd zelfs Woord van het Jaar 2005. In 2012 kwam Stan Pluijmen (geboren 1989) dit verhaal versterken. Pluijmen was lange tijd boezemvriend van Van den Broeke, maar ook van Joran van der Sloot (geboren 1987). Stan Pluijmen heeft mij dit jaar, 2020, verteld dat hij zowel met Van den Broeke als Van der Sloot gebroken heeft, wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen nieuwe dingen meer bijkomen.

En dat blijkt, nu Van der Sloot onder de extreem onhygiënische omstandigheden in de gevangenis in Peru en volgens internationale berichtgeving het gevreesde virus heeft opgelopen. Stan Pluijmen heeft Joran van der Sloot…

View original post 539 more words

De Vulkaan – Achter De Schermen Bij Robbert Van Den Broeke, Deel VI

Ik wil dit bizarre, maar volkomen ware verhaal met u delen!

Parameter

Inhoud

Robbert
Stan, Alan en anderen
Voetnoten

Dit blog is ook gepubliceerd op mijn Leeuwenharten WordPress. Als u zich afvraagt waarom dit toch aanzienlijke onderdeel ook op de Leeuwenharten website verschijnt: dit is een belangrijk deel van mijn leven en het heeft als zodanig ook een echte impact. Bovendien heeft het een zeer directe overlap met Rob Nanninga, aangezien ook hij hiermee bezig was en is, als het klopt dat er een leven na de dood is (in wat voor vorm dan ook). Ik krijg regelmatig de indruk dat Rob me helpt in deze zaak, als het ware de heren dwingt hun kaarten op tafel te leggen.  

Robbert

Al vijftien jaar ben ik met deze zaak bezig, een ongelooflijk lange tijd. Er zijn een paar noemenswaardige veranderingen en ontwikkelingen.

Het eerste noemenswaardige feit is dat ik Robbert van den Broeke definitief geblokkeerd heb in het zenden van emails naar…

View original post 5,216 more words

The Volcano – Behind The Scenes Of Robbert Van Den Broeke, Part VI

I want to share with you this enigmatic story!

Parameter

Content

Robbert
Stan, Alan and others
Footnotes

This blog is also published on my Lion Hearts WordPress. If you wonder why this extensive piece also appears there: this is an important part of my life and it really has an impact. Moreover, it has a very direct overlap with Rob Nanninga since he was and is also working on this, if it is true that there is afterlife. Also, I get the impression that Rob is helping me in the "background", that he is forcing the gentlemen to show their cards.

Robbert

I have been involved in this case for fifteen years now, an incredible long time. There are a few notable developments.

The first one is that I finally have blocked Robbert van den Broeke from sending emails to me. His official acquittal in the threat case for which he was arrested, allegedly for lack of evidence, in…

View original post 4,232 more words

PARAMETER

Robbert van den Broeke: Behind the scenes

Circular State of Mind

Often when people see Robbert van den Broeke (RvdB) he is trying to pass off a rough-looking crop circle or some psychic phenomena as evidence of his paranormal abilities. Of course, those who have had up-close dealing with RvdD can attest that things aren’t quite what they seem. This article documents the behind the scenes machinations of people trying to further the career of RvdB.

It is quite a in-depth read, but before people start hailing RvdB as some sort of psychic, they need to grasp the full-story. Sadly, I doubt many of them will. The full story can be found here.

View original post

Behind the scenes of Robbert van den Broeke

Added on: 07/28/2015 11:07 am

 

I have been following the whereabouts of Dutch ‘medium’ Robbert van den Broeke since 2004-2005. In between, you could already read about it in a previous blog. After Rob Nanninga’s passing (read previous blogs), things accelerated in a rapid pace, and then something awful happened: my computer and cell phone got hacked by Robbert van den Broeke’s alleged hacker. For people who have no idea what I’m talking about: not to worry, I’ll fill you in.

After initial shock, I realized, I had to describe the nasty life and times of Robbert van den Broeke and his closest buddy, and partner in crime, Stan Pluijmen in full detail, to inform and warn other people, but even this long blog I then wrote in about a week’s time, couldn’t cover it all . Still, I gave it a good shot. Long read:

Behind the scenes of Robbert van den Broeke
Achter de schermen bij Robbert van den Broeke (Dutch)