Tag Archives: Lion Hearts

Wanderjahre (journeyman years) – Lion Hearts IX

Lion Hearts

Studio Portrait by Mayumi Acosta Photography

* Wanderjahre: Journeyman years, after successfully completing the training, a time to go out into the world and gain life experience. Then follows the Master test.

Content

2021
Lion 10!
Gallery
Aviator in town, Darkwood, Henryk Vogel
A tribute to the Night Witches, “Unknown Soldier” and to Darkwood:
Family, mother
Miracles and other wonders
Gallery continued

2021

It has been seven years since the day of Rob Nanninga’s passing. Extremely good, transformative Lion Hearts times followed, and my another-Davis-relationship with Rob Nanninga still burns unabated.

Living without roommates since the start of the pandemic, I remained in one of the two small rooms until the small space started to creep up on me and in March 2021, I moved into the large Master bedroom…

View original post 1,572 more words

Wanderjahre (zwerfjaren) – Leeuwenharten IX

Leeuwenharten

Studio Portrait by Mayumi Acosta Photography

* Wanderjahre = zwerfjaren. Na het succesvol voltooien van de opleiding een tijd om de wereld in te trekken en levenservaring op te doen. Daarna volgt de Meestertoets.

Inhoud

2021
Leeuw 10!
Galerij
Vliegenier in de stad, Darkwood, Henryk Vogel
Eerbetoon aan de Nachtheksen, de “Onbekende Soldaat” en aan Darkwood
Familie, moeder
Mirakels en andere wonderen
Galerij vervolgd

My Dear Prospective Sweetie: You’re Just Too Marvelous, I Don’t Know Any Words Ready, Willing and Able, 1937

2021

Rob Nanninga overleed zeven jaar geleden. Extreem goede, transformatieve Leeuwenharten tijden volgden, en mijn Another Davis relatie met Rob Nanninga brandt onverminderd voort.

Sinds de pandemie in 2020 kwam ik zonder huisgenoten te leven en nog lang bleef ik in een van de twee kleine kamers van het huis slapen, maar de beperkte ruimte begon me te bekruipen en ik “verhuisde” in maart 2021 naar de Master…

View original post 1,635 more words

Ascension – Lion Hearts VIII

Enjoy in this crazy, amazing year 2020!

Lion Hearts

Rob Nanninga's last address in The Netherlands: Westerkade 20. 
Constantia Oomen's last address in The Netherlands: Weststraat 20. 
20+20 2020
Publication date 5-20-2020, in the Netherlands + 9h: 5-21-2020 (Ascension Day 2020)

Content

(2019-)2020

Gym blues
Plans for the Netherlands

Magical Realism continues

Robbert and Stan

Robbert
Stan and Alan

Edibles

The Brakes

Future

Rob Nanninga quotes

Gallery 2020

Footnotes

(2019-)2020

A year that leaves no stone unturned! To change our life. This planet’s life? To change my life? Nature-endorsed! Or so it seems. The odds are turning in a dramatic way. A pandemic. And no clairvoyant (if they exist) predicted that. This is Lion Hearts VIII with mostly a daily-life update, so not so much about dreams and out-of-body experiences.

I am not in contact with my ex at the moment. I did jump out of an airplane with him on June 13, 20191

My unemployment status is…

View original post 9,064 more words

Hemelvaart – Leeuwenharten VIII

Enjoy in this amazing year 2020!

Leeuwenharten

Rob Nanninga's laatste adres in Nederland: Westerkade 20. 
Constantia Oomen's laatste adres in Nederland: Weststraat 20. 
20+20 2020
Publicatiedatum 20-5-2020, in Nederland +9uur: 21-5-2020 (Hemelvaartsdag 2020)

Inhoud

(2019-)2020

Sportschool blues
Plannen voor Nederland

Magisch Realisme gaat door

Robbert en Stan (en anderen)

Robbert
Stan en Alan

Edibles

De rem

Toekomst

Rob Nanninga quotes

Galerij 2020

Voetnoten

(2019-)2020

Een jaar waarin de onderste steen boven komt! Om ons leven te veranderen. Het leven van deze planeet? Mijn leven? Van harte aanbevolen door Moeder Natuur! Het lijkt er zeker op. De kansen zijn op een dramatische manier aan het keren. Een pandemie! En geen enkele helderziende (als die al bestaan) heeft dat voorspeld. Dit is Leeuwenharten Deel VIII met voornamelijk een update over mijn dagelijkse leven, en veel minder over dromen en uittredingen.

Op dit moment heb ik geen contact met mijn ex, maar ik sprong wel uit een vliegtuig met hem…

View original post 11,243 more words

Quantum Entanglement – Lion Hearts VII

Happy Birthday, Rob Nanninga! (August 6, 2019!)

Lion Hearts

CALL WONDERS GROUP (=Rob Nanninga) CALL WONDERS GROUP (alias Rob Nanninga)

Content

The magic-realistic Live Photo in Davis-Ivy Town

Quantum Reality and Quantum Entanglement

Snert particles!

New media files!

Gallery Space and Quantum Entanglement

Footnotes


The magic-realistic Live Photo in Davis-Ivy Town

The photo blog kicks off with an iPhone 7+ Live Photo as shot on November 21, 2018, in Davis – Ivy Town. I only discovered the photo on May 31, 2019; indeed, exactly 5 years and a day after Rob Nanninga‘s passing on May 30, 2014. Somehow I must have overlooked it for more than half a year.

My iPhone 7+ and iPad Air 2 (but strangely not my MacBook Pro) stubbornly keep referring to my residence Davis as “Davis – Ivy Town“. Finally, I looked it up (I don’t know why I did this so late) and have to say the reason amuses me, because obviously my Apple devices…

View original post 2,400 more words

Kwantumverstrengeling – Leeuwenharten Deel VII

Happy Birthday, Rob Nanninga! (August 6, 2019!)

Leeuwenharten

BEL WERKGROEP WONDEREN (alias Rob Nanninga) BEL WERKGROEP WONDEREN (alias Rob Nanninga)

Inhoud

De magisch-realistische Live foto in Davis-Ivy Town

Kwantumverstrengeling

Snertdeeltjes!

Nieuwe mediabestanden!

Galerij Ruimte en Kwantumverstrengeling

Voetnoten


De magische Live foto in Davis-Ivy Town

Dit blog bijt de spits af met een specifieke iPhone 7+ Live foto zoals ik die maakte op 21 november 2018 in “Davis-Ivy Town”. Ik ontdekte de foto pas op 31 mei 2019, jawel, precies 5 jaar en één dag na Rob Nanninga‘s overlijden op 30 mei 2014. Ik heb de foto voor meer dan een half jaar over het hoofd gezien.

Zowel mijn iPhone 7+ als mijn iPad Air 2 (maar vreemd genoeg niet mijn MacBook Pro) blijven mijn woonplaats Davis koppig “Davis – Ivy Town” noemen. Toen ik dit eindelijk eens een keer opzocht (ik weet niet waarom ik dit pas zo laat deed), maakte de informatie die ik vond me aan het glimlachen, aangezien…

View original post 2,708 more words

Download Lion Hearts as blog book!

The Lion hearts blogs are long blogs, especially Part IV and Part V are sturdy bites (each good for around 16,000 words), and together they form one whole. That is why I have merged part I-VIII into one .pdf file. Admittedly, it is the avant-garde of a real publishers edition, but I still present you with satisfaction the blog book:

Lion Hearts I-VIII Blogbook!

> Lion Hearts-By Constantia Oomen (click for .pdf download) <

If something is unclear during viewing or reading, you can always fall back on the online version, for example for clicking links and viewing images.

Online Lion Hearts (click)

Download Leeuwenharten als blogboek!

De Leeuwenharten blogs zijn lange blogs, vooral deel IV en deel V zijn stevige bites (elk goed voor zo’n 16000 woorden), en samen vormen ze één geheel. Daarom heb ik deel I-VIII samengevoegd in één .pdf file. Toegegeven, het is de avant-garde van een echte uitgevers-editie, maar toch presenteer ik u met voldoening het blogboek:

Leeuwenharten I-VIII Blogboek!

> Leeuwenharten-Door Constantia Oomen (klik voor .pdf download) <

Mocht er nu iets onduidelijk zijn, of indien u toch echt de links in de tekst wilt kunnen aanklikken, afbeeldingen in het groot bekijken, enzovoort, dan kunt u altijd teruggrijpen op de online versie.

Online Leeuwenharten (klik)

Steppin’ Out With My Baby 🕺🏽 – Leeuwenharten VI

Leeuwenliefde update 2018 en 2019!

Leeuwenharten

Plaats: Another Davis, California
Datum: Zondag 27 mei 2018

Rob, middelbare leeftijd, en Constantia staan in de keuken in Another Davis. Rob draagt zijn huiselijke schort.
Rob zegt: "We gaan koekjes bakken voor je verjaardag." Constantia: "Maar ik ben niet jarig." Rob: "Dat weet ik, maar dat maakt niet uit."

Inhoud

Deel I: “Steppin’ Out With My Baby, Can’t Go Wrong Cause I’m In Right”

Another Davis

Let’s get physical

Boevennieuws

Deel II: Robs en Constantia’s Steppin’ Outs

Raptures

Uittredingen en verwante ervaringen

Voetnoten


Deel I “Steppin’ Out With My Baby, Can’t Go Wrong Cause I’m In Right”

Het slow-motion gedeelte, waarin de magie door het dak gaat:

Steppin’ Out With My Baby, Easter Parade (film)

Toen ik op 6 januari 2019de herkomst van dit nummer ging opzoeken en bij Fred Astaire én deze fantastische clip belandde, wist ik meteen dat ik mijn nieuwe titel voor Leeuwenharten…

View original post 9,956 more words

Steppin’ Out With My Baby 🕺 – Lion Hearts VI

Roar, just jumped online. With updates of 2018 and 2019!

Lion Hearts


Location: Another Davis, California
Date: Sunday, May 27, 2018

Rob, middle aged, and Constantia are in the kitchen in Another Davis. Rob wears his homely apron.
Rob says, "We're going to bake cookies for your birthday." Constantia: "But it's not my birthday." Rob: "I know that, but that doesn't matter."

Content

Part I: “Steppin’ Out With My Baby, Can’t Go Wrong Cause I’m In Right”

Another Davis

Let’s get physical

On the crook side

Part II: Robs en Constantia’s Steppin’ Outs

Raptures

OBEs and related experiences

Footnotes


Part I “Steppin’ Out With My Baby, Can’t Go Wrong Cause I’m In Right”

The slow-motion part, where the magic goes through the roof:

Steppin’ Out With My Baby, Easter Parade (film)

When I looked up the origin of this performance on 6 January 2019 and found Fred Astaire and this fantastic clip, I immediately knew that I had found my…

View original post 9,871 more words